Modern pedagogik

På förskolan arbetar vi med projekt som är initierade av barnen. Det kallas för aktionslärande.

Om barnen blir intresserade av ett visst ämne spinner vi vidare på detta, vilket i sin tur kanske leder vidare till ett annat ämne. Pedagogerna följer barnens tankar och idéer och hittar nya utmaningar. Projektet pågår så länge barnen visar intresse. På så sätt styr barnen vad vi ska arbeta med.

Skapande verksamhet, naturvetenskap, teknik, matematik och språk bakas in i allt vårt arbete på ett naturligt sätt. Inom Helsingborgs stads skolor garanterar vi alla barn ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår. Vi lägger grunden för att barnen ska lyckas med detta, så att de i framtiden kan utveckla sina talanger och förverkliga sina drömmar.

Självklart använder vi oss av digitala verktyg i det dagliga arbetet. På förskolan har vi tillgång till bland annat datorer och surfplattor som barnen kan använda för att söka och skapa kunskap. Vi ser de digitala verktygen som ett naturligt lärverktyg på förskolan, tillsammans med böcker, papper och penna.