Inskolning, trygghet och trivsel

När ditt barn har fått en plats hos oss är det dags för inskolning. På Arenans idrottsförskola har vi heldagsinskolning där du som förälder är med under hela dagen i 2-3 dagar. Det är ett sätt för dig att lära känna förskolan, pedagogerna och de andra barnen och deras föräldrar. Dessutom får du en insikt i hur vi arbetar. Du och ditt barn skolas in samtidigt och ditt barn får en trygg start då du är med hela tiden. Hur länge inskolningen pågår bestäms utifrån barnets behov. Du som förälder behöver räkna med att finnas tillgänglig i två veckor.

På vår förskola ska både barn och föräldrar känna sig trygga och trivas. De yngre barnen har en egen hemvist och egna trygghetspedagoger. Vi ser till att alla blir hörda och sedda. Varje familj får en pedagog som mentor. Mentorn fungerar som en kontakt mellan hem och förskola. Mentorn ansvarar även för barnets inskolning. Skulle ditt barn vara ledset när du lämnar förskolan, skickar vi ett sms eller mms när barnet har kommit igång med att leka. Då kan du känna dig lugn resten av dagen och veta att ditt barn har det bra.

För oss är det viktigt att barnen känner varandra och oss pedagoger. Därför kommer vi att arbeta med att skapa en stark gemenskap, bland annat genom att arbeta tillsammans i projekt. Vi lär även barnen hur man är en bra kamrat, att visa hänsyn och empati.