Ditt barns utveckling

För att du enkelt ska kunna följa ditt barns lärande använder vi oss av digitala portfoliopärmar genom det digitala verktyget Fronter. Barnen dokumenterar själva sitt lärande och sin dag. Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga i sin dokumentation. När ditt barn ser att hon eller han utvecklas ger det en stolthet och en bekräftelse på det egna lärandet. Det väcker viljan till att lära sig mer. På Fronter kan du som förälder följa ditt barns utveckling och lärande.

Vi har ständig en dialog med dig som förälder om ditt barns utveckling och lärande. Minst en gång per år har vi ett utvecklingssamtal. Då träffas vi och pratar om hur ditt barn har det på förskolan och hur förskolan har utmanat och inspirerat ditt barns lust att lära. Den digitala portfolion är ett bra redskap vid utvecklingssamtalet.