Så arbetar vi

Vi är övertygade om att alla barn är nyfikna och har en inre lust att lära och röra på sig.

Detta tar vi vara på och utgår från i vår pedagogik. Vi arbetar utifrån vad barnen är intresserade av och har för behov. Barnen är hela tiden delaktiga i verksamheten.