Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Du ska alltid känna att du lämnar ditt barn i trygga händer hos oss. Vi vill gärna skapa en god kontakt med dig, så att du känner dig välkommen och delaktig på vår förskola. På vår förskola har du alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamheten.

Vi värnar vi om den dagliga kontakten. Vi strävar efter att du som förälder får ett personligt bemötande när du lämnar ditt barn på morgonen och när du hämtar på eftermiddagen. Då pratar vi gärna om hur barnets dag har varit och vad vi ditt barns har arbetat med. Utöver den dagliga kontakten har vi kontakt med dig genom digitala kanaler, till exempel det moderna verktyget Fronter, samt genom informationsbrev, utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har som mål om att ha ett aktivt föräldraforum. All vår pedagogiska dokumentation finns synlig på förskolan.

Du är välkommen att kliva in och ta del av vår verksamhet när du vill. Hos oss står dörren alltid öppen. Du som förälder är alltid välkommen att vara med på våra aktiviteter. Kanske kan du hjälpa till med att vara målvakt när vi har gymnastik?

Vår vision är att tillmötesgå alla föräldrars behov och önskemål i möjligaste mån. Vi vet att alla familjer har olika behov, därför kan lösningarna i vardagen och på förskolan se olika ut för olika familjer. Vi ser varje barn i ett familjesammanhang.